Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:

Ordningsregler

Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen utformat 11 punkter för att göra lagtexten tydligare och ge exempel på den hänsyn grannar måste visa varandra. Reglerna ingår som en bilaga till ditt hyreskontrakt. Nederst på sidan finns ordningsreglerna på fler språk.

För den gemensamma trivseln förbinder sig samtliga hyresgäster:

 1. att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende.
 2. att inte spika eller borra mellan kl 20.00 och 08.00.
 3. att undvika vattenspolning sen kvälls- och nattetid.
 4. att inte placera föremål som till exempel möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, vinds- eller källargångar.
 5. att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större skada som följd, och du inte anmält det, kan du bli ersättningsskyldig.
 6. att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud, att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken.
 7. att inte utan tillstånd av hyresvärden sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt.
 8. att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset.
 9. att inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och sängkläder från fönster eller balkong.
 10. att inte röka i fastighetens allmänna utrymmen.
 11. att betala ersättning till Stockholmshem för besök från Störningsjouren samt att betala ersättning om Stockholmshem tvingas ta bort föremål enligt punkt 4.