Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Honungsburkar från Stockholmshems områden staplade på ett soffbord

Våra minsta hyresgäster: 250 000 honungsbin

Bin i städer bidrar till grönare utemiljöer, mer växtlighet och fler möjligheter att odla grönsaker och blommor i våra bostadsområden. Sedan 2012 samarbetar vi med Bee Urban som sköter om våra bikupor med över 250 000 bin.

Var tredje tugga mat som vi människor stoppar i oss är på något sätt resultatet av binas arbete.

Bin är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de pollinerar växter och grönsaker som djur och människor äter. Var tredje tugga mat som vi stoppar i oss är på något sätt resultatet av binas arbete. Men runt om i världen gör föroreningar och besprutningsmedel i jordbruket att är bi-döden omfattande. Stadsmiljön är tvärt emot vad man kan tro utmärkt för bin. Här finns fler sorters blommor, helt enkelt en mer varierad "kost" för bina.

Träffa våra bin 

Är du nyfiken på att träffa våra minsta hyresgäster? Då är du välkommen på visning av våra bikupor. Bee Urban berättar om bina, deras arbete, hur de klarar sig igenom vintern och hur de startar ett nytt bisamhälle. 

Bee Urban har med sig ansiktsskydd men ha gärna heltäckande kläder.

Visningar sommaren 2019

Södermalm, Brännkyrkagatan 119, tisdag 6/8, kl 17.00

Årsta, Bränningevägen 45, tisdag 6/8, kl 18.15

Södermalm, Sköldgatan 9, tisdag 2/7, kl 17.00

Södermalm, Sköldgatan 9, tisdag 13/8, kl 17.00

Södermalm, Åsögatan 56, tisdag 2/7, kl 18.00

Södermalm, Åsögatan 56, tisdag 13/8, kl 18.00

Hökarängen, Cigarrvägen 14, onsdag 7/8, kl 17.00

Hässelby, Kvarnhagsgatan 61, måndag 1/7, kl 17.00

Hässelby, Kvarnhagsgatan 61, måndag 3/8, kl 17.00

Hässelby, Fyrspannsvägen 45, måndag 1/7, kl 18.15

Hässelby, Fyrspannsvägen 45, måndag 3/8, kl 18.15

Rinkeby, Axbyplan 10, torsdag 4/7, kl 17.00

Rinkeby, Axbyplan 10, torsdag 15/8, kl 17.00

 

Vems är bina?

Stockholmshem hyr ett antal bikupor av Bee Urban, som är biodlare och sköter om bikuporna och bina åt Stockholmshem. Dessutom finns ett par bikupor i våra områden som hyresgäster sköter och några som vår egen personal sköter om. I varje bikupa bor uppemot 50 000 bin.

Är bin farliga?

Bin sticks sällan eftersom de, i motsats till getingar, dör när de sticks. Bina söker sig inte heller till människors mat utan hellre till blommor och växter. Men om du är allergisk mot bistick och ändå blir stucken ska du söka vård. 

Bin är mindre agressiva än getingar och flyger mest mellan sin bikupa och blommor. En flygtur kan vara flera kilometer lång och bina är ofta långt ifrån sin kupa. Utseendemässigt är bina mer "ludna", mindre randiga i kroppen och lite "knubbigare" över midjan jämfört med getingar.

Står bikupan på min gård?

Bikupornas platser har valts tillsammans med lokala Hyresgästföreningen som har en kontaktperson på varje gård. Bikuporna står bakom låsta stängsel eller spaljéer och bara biodlarna från Bee Urban kan komma åt dem. Här står de om du vill titta på dem:

 • Aspudden: Schlytersvägen 16
 • Hässelby: Kvarnhagsgatan 61-63 samt i en skogsdunge vid Fyrspannsgatan 45
 • Hökarängen: Cigarrvägen 14
 • Rinkeby: Axbyplan 10
 • Skärholmen: Aspholmsvägen, innergård ovan centrum samt Ekholmsvägen 2016, på ett tak
 • Södermalm: Brännkyrkagatan 131, Sköldgatan 7-13 samt på gården mellan Åsögatan 54 och 56, mot Rosenlundsparken
 • Årstadal: Förmansvägen 20.

Fakta om bin

 • Bin är viktiga för nästan alla sorters växter och grödor. Helt enkelt allt som växer och blir mat för människor och djur
 • Helst söker sig bina till blommor eller andra växter, nästan aldrig till människors mat
 • Eftersom de tar olika sorters pollen med sig på sina flygturer, sprider de olika sorters växtlighet omkring sig
 • Bin stick sällan eftersom de, i motsats till getingar, dör när de sticks