Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
 • Bi på ett finger.
  Foto: Bengt Alm.

Våra minsta hyresgäster: livsviktiga honungsbin

Bin i städer bidrar till grönare utemiljöer, mer växtlighet och fler möjligheter att odla grönsaker och blommor i våra bostadsområden. Runt om i våra områden står bikupor med hundratusentals flitiga hyresgäster.

Var tredje tugga mat som vi människor stoppar i oss är på något sätt resultatet av binas arbete.

Bin är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de pollinerar växter och grönsaker som djur och människor äter. Var tredje tugga mat som vi stoppar i oss är på något sätt resultatet av binas arbete. Men runt om i världen gör föroreningar och besprutningsmedel i jordbruket att är bi-döden omfattande. Stadsmiljön är tvärt emot vad man kan tro utmärkt för bin. Här finns fler sorters blommor, helt enkelt en mer varierad "kost" för bina.

Står bikupan på min gård?

Bikupornas platser har valts tillsammans med lokala Hyresgästföreningen som har en kontaktperson på varje gård. Bikuporna står bakom låsta stängsel eller spaljéer och bara de som sköter om dem kan komma åt dem. Här står de om du vill titta på dem:

 • Hässelby: Kvarnhagsgatan 61-63 samt i en skogsdunge vid Fyrspannsgatan 45
 • Hökarängen: Cigarrvägen 14
 • Skärholmen: Äspholmsvägen, innergård ovan centrum
 • Solberga: Folkparksvägen 123
 • Sätra: fyra bikupor, en i korsningen Eksätravägen/Bogsätravägen
 • Södermalm: Brännkyrkagatan 119, Sköldgatan 7-13 samt på gården mellan Åsögatan 54 och 56, mot Rosenlundsparken
 • Årsta: Bränningevägen 45.
 • Årstaberg: uppe på toppen av berget.

Vi visar några av våra bikupor under sommarhalvåret.

Visningar sommaren 2020

Södermalm, Brännkyrkagatan 119:

 • tisdag 26 maj kl 17.00
 • tisdag 23 juni kl 17.00
 • tisdag 4 augusti kl 17.00

Södermalm, Sköldgatan 9:

 • tisdag 2 juni kl 17.00
 • tisdag 30 juni kl 17.00
 • tisdag 11 augusti kl 17.00

Södermalm, Åsögatan 56:

 • tisdag 2 juni kl 18.00
 • tisdag 30 juni kl 18.00
 • tisdag 11 augusti kl 18.00

Årsta, Bränningevägen 45:

 • tisdag 26 maj kl 18.15
 • tisdag 23 juni kl 18.15
 • tisdag 4 augusti kl 18.15

Hökarängen, Cigarrvägen 14:

 • torsdag 28 maj kl 17.00
 • torsdag 25 juni kl 17.00
 • torsdag 6 augusti kl 17.00

Hässelby, Kvarnhagsgatan 61:

 • måndag 25 maj kl 17.00
 • måndag 29 juni kl 17.00
 • måndag 3 augusti kl 17.00

Hässelby, Fyrspannsvägen 45:

 • måndag 25 maj kl 18.00
 • måndag 29 juni kl 18.00
 • måndag 3 augusti kl 18.00

Vems är bina?

I varje bikupa bor uppemot 50 000 bin. Några av kuporna sköts av hyresgäster i området, några tar vår egen personal hand om. Övriga kupor hyr Stockholmshem av Bee Urban, som är biodlare och sköter om bikuporna och bina åt Stockholmshem. 

Är bin farliga?

Bin sticks sällan eftersom de, i motsats till getingar, dör när de sticks. Bina söker sig inte heller till människors mat utan hellre till blommor och växter. Men om du är allergisk mot bistick och ändå blir stucken ska du söka vård. 

Bin är mindre agressiva än getingar och flyger mest mellan sin bikupa och blommor. En flygtur kan vara flera kilometer lång och bina är ofta långt ifrån sin kupa. Utseendemässigt är bina mer "ludna", mindre randiga i kroppen och lite "knubbigare" över midjan jämfört med getingar.

Fakta om bin

 • Bin är viktiga för nästan alla sorters växter och grödor. Helt enkelt allt som växer och blir mat för människor och djur
 • Helst söker sig bina till blommor eller andra växter, nästan aldrig till människors mat
 • Eftersom de tar olika sorters pollen med sig på sina flygturer, sprider de olika sorters växtlighet omkring sig
 • Bin stick sällan eftersom de, i motsats till getingar, dör när de sticks