Till startsidan på stockholmshem.se
Du är här:
  • Bi på ett finger.
    Foto: Bengt Alm.

Våra minsta hyresgäster: livsviktiga honungsbin

Bin i städer bidrar till grönare utemiljöer, mer växtlighet och fler möjligheter att odla grönsaker och blommor i våra bostadsområden. Runt om i våra områden står bikupor med hundratusentals flitiga hyresgäster.

Var tredje tugga mat som vi människor stoppar i oss är på något sätt resultatet av binas arbete.

Bin är viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de pollinerar växter och grönsaker som djur och människor äter. Var tredje tugga mat som vi stoppar i oss är på något sätt resultatet av binas arbete. Men runt om i världen gör föroreningar och besprutningsmedel i jordbruket att är bi-döden omfattande. Stadsmiljön är tvärt emot vad man kan tro utmärkt för bin. Här finns fler sorters blommor, helt enkelt en mer varierad "kost" för bina.

Vems är bina?

I varje bikupa bor mellan 50 000 och 80 000 bin. Några av kuporna sköts av hyresgäster i området, några tar vår egen personal hand om. Övriga kupor hyr vi av Bee Urban, som är biodlare och sköter om bikuporna och bina åt Stockholmshem. 

Är bin farliga?

Bin sticks sällan eftersom de, i motsats till getingar, dör när de sticks. Bina söker sig inte heller till människors mat utan hellre till blommor och växter. Men om du är allergisk mot bistick och ändå blir stucken ska du söka vård. 

Bin är mindre agressiva än getingar och flyger mest mellan sin bikupa och blommor. En flygtur kan vara flera kilometer lång och bina är ofta långt ifrån sin kupa. Utseendemässigt är bina mer "ludna", mindre randiga i kroppen och lite "knubbigare" över midjan jämfört med getingar.

Fakta om bin

  • Bin är viktiga för nästan alla sorters växter och grödor. Helt enkelt allt som växer och blir mat för människor och djur
  • Helst söker sig bina till blommor eller andra växter, nästan aldrig till människors mat
  • Eftersom de tar olika sorters pollen med sig på sina flygturer, sprider de olika sorters växtlighet omkring sig
  • Bin stick sällan eftersom de, i motsats till getingar, dör när de sticks.