Ledningsgruppen


Eva Nygren, VD

Fil kand. Född 1956. Anställd 2015.
Tidigare erfarenhet: VD Telge Bostäder, Affärsområdeschef Fastighets AB Förvaltaren, Förvaltningschef Stiftelsen Stockholms studentbostäder, Områdeschef Familjebostäder, dessförinnan tjänster på  AMF Pension och Svenska Bostäder.


Anna-Lena Alexanderson,
HR-chef

Fil. kand. PA. Född 1955. Anställd 1991.
Tidigare erfarenhet: Personal­handläggare materialförsörjnings­organisationen Stockholms stad, Vin & Sprit AB.


Svante Larsson, Ekonomichef

Civilekonom. Född 1960. Anställd 2000.
Tidigare erfarenhet: Fakto Förvaltning (egen konsultverksamhet), skatteansvarig, Svenska Bostäder.


Eva Lenngren, chef Boende & Lokaler

Civ.ing. KTH, Lantmäterilinjen, inriktning fastighetsekonomi. Född 1960. Anställd 2013.
Tidigare erfarenhet: Fastighetschef Locum AB. Affärsområdeschef Ljungberggruppen AB.


Olle Torefeldt, chef Kommunikation & Marknad

Journalist, JH (JMK). Född 1963. Anställd 1998.
Tidigare erfarenhet: Tidningen Folket, SvD, informatör Läkarmissionen, marknadsansvarig svenska Amnesty.


Linus Johansson, chef VD-stab

Jur. Kand. Född 1972. Anställd 2014.
Tidigare erfarenhet: Administrativ chef, vice vd Väsbyhem.


Anna Skjöldebrand Ljung, Processchef Vd-stab

Civilingenjör, KTH, Väg & Vatten, inriktning anläggning och miljö. Född 1970. Anställd 1998.
Tidigare erfarenhet: Stabschef Boende & Lokaler Stockholmshem. Miljö- och kvalitetsansvarig byggavdelningen.


Patrik Andersson, Chef Bygg & Teknik

Teknisk licentiat. Född 1959. Anställd 2013.
Tidigare erfarenhet: JM AB, avdelningschef och regionchef

Anställningsvillkor för ledning

I enlighet med Stockholms stads policy för kommunala bolag omfattas VD och ledning inte av några incitaments- eller bonusprogram. VD erhåller pension i enlighet med reglerna för KAP-KL samt en avgiftsbaserad chefspension som tillämpas för chefer inom Stockholms stad (se detaljer i not 5 sidan 14). För övriga ledande befattningshavare utgår pension enligt allmän pensionsplan från 65 år.