Ekonomisk redovisning

  • Vid årsskiftet uppgick Stockholmshems förvalta­de fastighetsbeståndet till 397 (389) fastigheter. Den uthyrningsbara arean uppgick till cirka 1 994 000 (1 956 000) kvadratmeter inklusive garageytor. Antalet bostadslägenheter uppgick till 26 796
    (26 051).
  • Årets investeringar i fastigheter och inventarier uppgick till 1 682 (2 109) miljoner kronor, varav 911 (1 290) avsåg nybyggnad, 740 (736) ombyggnad, 5 (3) inventarier och 26 (80) miljoner avsåg fastighetsförvärv.
  • Under året färdigställdes 547 (153) nya bostadslägenheter, bland annat i Älvsjö, Skärholmen och i Västertorp. Totalt sked­de ombyggnad och upprustning av 44 (76) lägenheter.
  • Det samlade marknadsvär­det för bolagets fastigheter bedömdes till cirka 43 064 (38 500) miljoner kronor.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 377 (363) miljoner. Årets resultat efter skatt uppgick till 200 (292) miljoner kronor. 
  • Omsättningen uppgick till 2 235 (2 112) miljoner kronor.
  • Finansnettot uppgick till -143 (-142) miljoner kronor. 

Ladda ner hela Stockholmshems ekonomiska redovisning (pdf)