Stockholms största bostadsföretag

Stockholms största bostadsföretag

De senaste årens kraftiga befolkningsökning i länet fortsatte under 2016 och bidrog till en ökning av antalet personer i Bostadsförmedlingens kö. Inflyttningen till Stockholms stad ökade något från föregående års nivå – men stannade på 12 000 mot ökningar på upp till drygt 19 000 för några år sedan. Efterfrågan på befintliga och nyproducerade hyreslägenheter ökade under året och den genomsnittliga kötiden uppgick till 10,7 år för samtliga lägenheter i Stockholms stad och 11,8 år för Stockholmshems lägenheter. Totalt påbörjades 6 600 nya bostäder i staden.

Bostadsförmedlingen sköter all förmedling av Stockholmshems lägenheter till nya hyresgäster. För att ställa sig i Bostadsförmedlingens kö krävs att den bostadssökande är över 18 år och har ett svenskt personnummer. Den bostadssökande betalar 210 kronor per år för sin köplats, årskiftet 2016/2017. Läs mer hos Bostadsförmedlingen i Stockholm AB .

Stockholmshems lokaler hyrs ut av Lokaluthyrningen. Via Stockholmshems webbplats kan sökande hitta och lämna intresseanmälan för lediga lokaler. Läs mer om vår lokaluthyrning.

Stockholmshems bostäder 2016
Antal lägenheter 26 796
Andel av totalt bostäder i Stockholm 5,7%
Andel av totalt hyresrätter i Stockholm 13%
Lägenhetsarea, kvm 1 653 694
Medelstorlek, kvm 62
Medelhyra, kr/kvm 1 232

 

Vid årsskiftet 2016/2017 ägde Stockholmshem 26 796 lägenheter och är därmed Stockholms största bostadsföretag i antal lägenheter. Till ytan är Svenska Bostäder fortfarande störst.

Beståndet motsvarar 5,7 procent av bostäderna inom Stockholms stad och 13 procent av samtliga hyresrätter inom kommungränsen. De tre kommunägda bostadsföretagens sammanlagda andel av stadens hyresrätter var vid årets utgång 35 procent. Den största privata hyresvärden är Einar Mattsson Fastighets AB med 5 000 bostäder. De privata hyresvärdarna som finns med på listan med de tio största står vardera för 1-2 procent av hyresrätterna i Stockholms stad. I övrigt finns ett mycket stort antal mindre privata fastighetsägare på hyresmarknaden.

Konkurrentjämförelse – Största hyresvärdarna i Stockholms stad 2016
  Area (1000-tal, kvm) Antal hyreslgh Andel av totalt antal hyreslgh, %
Svenska bostäder 1 736 26 088 13%
Stockholmshem 1 654 26 796 13%
Familjebostäder 1 233 19 121 9%
Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) 520 7 440 4%
Micasa Fastigheter AB 338 7 801 4%
Einar Mattsson Byggnads AB 337 5 001 2%
Byggnadsfirma Olov Lindgren AB.  239 3 311 2%
Wallfast AB 215 3 475 2%
Ikano Fastigheter AB 211 2 953 1%
D. Carnegie & Co 204 2 831 1%
Totalt de största hyresvärdarna

6 687

104 817 51%

Källa: Byggstatistik, Sweco