Våra fastigheter

Dartanjangs Gata i Bromma.

Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 397 (389) fastigheter med ett bokfört värde på 17 463 (16 523) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 90 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella lokaler.

Det sammanlagda marknadsvärdet för Stockholmshems fastigheter ökade med 4,6 miljarder kronor under 2016 och bedömdes vid årsskiftet 2016/2017 till 43,1 (38,5) miljarder kronor. Fastigheterna var bokförda till 17,5 (16,5) miljarder kronor och taxeringsvärdet uppgick till 29,5 (25,1) miljarder kronor.

Taxeringsvärdet för det samlade beståndet uppgick till 29 486 (25 149) miljoner kronor vid årsskiftet, vilket motsvarade 15 894 (13816) kronor per kvadratmeter. Det totala taxeringsvärdet steg med drygt 17 procentenheter under året.