Fastighetsinnehav

Sammandrag Stockholmshems fastighetsinnehav 2016-12-31
  Västerort
/Innerstad
Sydväst Sydöst Totalt
Fastigheter, antal 128 139 130 397
Bostäder, antal 8 481 9 608 8 707 26 796
Bostäder, uthyrbar area, kvm 504 609 607 466 541 619 1 653 694
Lokaler, uthyrbar area, kvm 69 123 60 653 71 742 201 518
Lokaler outhyrd area, % 11,5% 11,4% 9,0% 10,6%
Lokaler, tomställt för ombyggnad 3,5% 0,6% 0,1% 1,4%
Garage och bilplatser, antal 3 391 4 110 3 467 10 968
Taxeringsvärde, Mnkr 11 690,3 9 817,7 7 977,8 29 485,8
Hyresvärde 2014, Mnkr 778,1 838,3 705,5 2 321,9
Medelhyra jan 2016, kr/kvm 1 305 1 251 1 151 1 232

 

Ladda ner Stockholmshems fastighetsinnehav för att se hela fastighetsinnehavet i PDF-format.

Under respektive distrikt kan du se hela vårt fastighetsinnehav på karta. I de fall att flera en fastighet har flera adresser placeras kartnålen på den första adressen.