Förvärv och försäljningar

Under året förvärvades en fastighet: Vårdhemmet 2 i Råcksta. Inga fastigheter såldes under 2016 och det skedde heller inte några bostadsrättsomvandlingar.

Fastighetsförvärv 2016
Stadsdel Fastighet Omr. nr. Köpeskilling, tkr Kontraktsdatum Tillträdesdatum Anm.
Råcksta Vårdhemmet 2 269 25 705 16-04-01 16-04-01 förvärv av fd vårdfastighet
Summa     25 705