Fastighetsutveckling

Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 397 (389) fastigheter med ett bokfört värde på 17 463 (16 523) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 90 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella lokaler. I Stockholmshems bestånd finns 2 515 kategoribostäder, lägenheter som i huvudsak hyrs ut till SHIS Bostäders verksamhet, Stockholms stads bosociala resurs. Sedan 2016 har vi även 186 studentbostäder.

Knappt 50 procent, 12 926 lägenheter, av Stockholmshems fastighetsbestånd består av bostäder byggda fram till och med femtiotalet. Merparten av dessa är belägna i närförort och inre ytterstaden med attraktiva lägen och relativt låga hyror. Antalet lägenheter från miljonprogramsperioden sextio- till sjuttiotalet är 7 530 lägenheter, främst lokaliserade i ytterstaden.

Antal fastigheter
  Antal fastigheter Area, kvm
bostäder

Lokaler, kvm

Bostäder 359 1 642 132 181 840
Lokaler 11 - 17 418
Pågående nyproduktion 9 11  562* 1 612*
Projektfastigheter 9 - -
Övrigt 9 - 648
Totalt 397 1 653 694 201 518

 (* = fastigheter där inflyttning är påbörjade)

Antal objekt
  Antal Area, kvm
Bostäder 26 796 1 653 697
Lokaler 3 630 201 518
Garage 5 771 138 752
Bilplatser 5 197 -
Summa 41 394 1 993 964

Uthyrbar area

Under 2016 ökade bostadsarean med 32 700 kvadratmeter och uppgick vid årets slut till 1 653 694 (1 620 994). Den totala uthyrbara arean inklusive garage uppgick till 1 993 882 (1 956 186) kvadratmeter, en ökning med 37 696 kvadratmeter. Antalet hyresobjekt var vid årets slut 41 394 (40 379), en ökning med 1 015 objekt. Mer än 60 procent av Stockholmshems totala bostadsarea och bostadshyresvärde finns i tio stadsdelar. Södermalm är den stadsdel som står för det största antalet lägenheter och största hyresvärdet.

Stadsdelar med störst bostadsbestånd
Stadsdel Antal bostäder Area, kvm bostäder Hyresvärde, Mnkr
Södermalm 3 018 170 765 303,1
Hökarängen 2 964 173 111 220,3
Bagarmossen 1 812 129 731 150,8
Solberga 1 605 98 656 125,3
Skarpnäcks gård 1 262 69 298 97,3
Aspudden 1 238 86 482 114,4
Västertorp 1 214 84 127 110,2
Rågsved 968 69 662 82,8
Sätra 936 65 042 71,0
Skärholmen 895 63 483 69,1
Totalt 15 912 1 010 357 1 344,3
Andel total 59% 61% 58%

 

Fastigheter och uthyrbar area
Affärsområde Antal fastigheter Antal bostäder Totalt * Area, kvm bostäder Area, kvm
lokaler
Västerort/ Innerstaden 128 8 481 573 732 504 609 69 123
Sydväst 139 9 608 668 119 607 466 60 653
Sydöst 130 8 707 613 361 541 619 71 742 
Totalt 397 26 796 1 855 212 1 653 694 201 518

(*= exklusive garage)