Revisorer

Den auktoriserade revisorn med suppleant väljs av årsstämman. Lekmannarevisorerna väljs avkommunfullmäktige.

Björn Filip Ohlsson, Revisor
Född 1961. Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, tidigare revisorssuppleant i Stockholmshem 2005-2012 och vald för räkenskapsåren 2013-2016.

Fredric Hävrén, Revisorssuppleant
Född 1971. Auktoriserad revisor, Ernst & Young AB, vald för
räkenskapsåren 2013-2016.

Amanj Mala-Ali (S), Lekmannarevisor
Född 1965. Vald till och med bolagsstämman 2019.

Sven Alf Lindeberg (M), Lekmannarevisorssuppleant
Född 1945. Vald till och med bolagsstämman 2019.