SHIS Bostäder

Stockholmshem har lång erfarenhet av att bygga för alla stockholmare. Inte bara för dem som kan få en bostad via den ordinarie bostadskön, utan också för dem som av olika skäl har svårigheter att få ett eget hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden. Vi har ett särskilt uppdrag från Stockholms stad att bistå SHIS Bostäder i deras verksamhet, bland annat med att bygga fler bostäder.

I Stockholmshems bestånd fanns 2016 2005 (1 771) lägenheter där SHIS Bostäder hade genomgångsboenden för till exempel ungdomar, nyanlända och familjer i behov av stöd. Även producerades 88 tillfälliga modulbostäder till SHIS i Fagersjö. Under 2016 färdigställde Stockholmshem kvarteret Bjällerkransen i Västertorp och i Skärholmen byggdes en tidigare kontorsfastighet om till 100 lägenheter.

Behovet av bostäder för nyanlända är stort. Stockholmshem bistår staden att lösa behovet med tillfälliga bostäder och har ett nära samarbete med SHIS Bostäder.

På Bredbyplan i Rinkeby finns SHIS Bostäder.