Dotterbolag

Stockholmshem har fyra dotterbolag:

  • Västertorp Energi AB (energi)
  • AB Stockholmshem Fastighetsnät (fibernät)
  • Bostads AB Hammarby Gård (bostäder/lokaler)
  • Anser AB (lokaler)