Ledamöter 2016


Kadir Kasirga (S), Ordförande

Född 1975. Kriminalvårdare. I styrelsen sedan 2015.


Björn Ljung (L), Vice ordförande

Född 1962. Affärsutvecklingschef. I styrelsen 1999-2000, 2007-.


Ewa Carlsson-Hallberg (S)

Född 1957. I styrelsen sedan 2015.


Sara Pettigrew (MP)

Född 1979. I styrelsen sedan 2015.


Georgios Tsiroyannis (V)

Född 1951. I styrelsen sedan 2015.


Joel Laurén (M)

Född 1989. Landstingsrådssekreterare. I styrelsen sedan 2015.


Stefan Svanström (KD)

Född 1972. I styrelsen sedan 2015.


Börje L Eriksson (personalrepr. Kommunal)

Född 1954. Områdestekniker. I styrelsen sedan 2005.


Kristin Selander (personalrepr. Vision)

Född 1962. Verksamhetsutvecklare. I styrelsen sedan 2011.

Suppleanter 2015


Emilia Wikström Melin (S)

Född 1986. I styrelsen sedan 2015.


Tomas Vrcek (S)

Född 1974. I styrelsen sedan 2015.


Fotios Stathis (MP)

Född 1966. I styrelsen sedan 2015.


Gunilla Bhur (V)

Född 1952. Värderare. I styrelsen sedan 2015.


Billy Östh (M)

Född 1949. Politisk sekreterare, kommunfullmäktige. I styrelsen sedan 2015.


Carl Cederschiöld (M)

Född 1945. Civilekonom. I styrelsen sedan 2008.


Kerstin Fredriksson (L)

Född 1989. I styrelsen sedan 2015.


Anders Dahlgren, (personalrepr. Vision)

Född 1950. Projektledare Utemiljö. I styrelsen 1996 – 2011, 2014