Miljöanpassade transporter

Av bilparken om 88 (87) fordon utgörs den övervägande delen, 58 (53) procent, av biogasbilar. Endast åtta (fem) procent av bilarna, uteslutande specialfordon, drivs av fossilt bränsle. Resterande bilar, 30 (29) stycken, utgörs av el-, etanol- och hybridbilar. I fordonsflottan finns totalt 12 (10) el- och laddhybridbilar.

Samtliga av Stockholmshems driftbilar är miljöklassade med undantag för sju specialfordon, där miljöklassade alternativ inte är möjliga. Den totala drivmedelsförbrukningen minskade under 2016 med nio procent till 54,2 (59,6) kbm. Samtliga fordon är utrustade med alkolås och ISA, ett system för miljö- och hastighetsanpassad körning. Samtliga bilar har även friktionsdäck.

Stockholmshems medarbetare uppmuntras att göra hållbara resval, bland annat genom att företaget köpt in fem elcyklar som personalen kan använda för att transportera sig i tjänsten.

För att underlätta för våra hyresgäster att transportera sig klimatsmart erbjuds alla som hyr bilplats möjligheten att få laddplats för elbil. I Bagarmossen startades under våren en lastcykelpool för de boende och ett utredningsarbete påbörjades för att se hur pooltjänster för el- och lastcyklar kan bli verklighet i fler områden.