Sund inomhusmiljö

Stockholmshem arbetar kontinuerligt med justeringar av ventilationen för att sänka radonhalten i lägenheter med högre halter än riktvärdet 200 Bq/kbm. Ytterligare åtgärder i form av frånluftsfläktar eller radonsugar installeras vid behov. Under 2016 genomfördes en omfattande genomgång av registret över radonmätningar i hela fastighetsbeståndet och nya mätningar görs kontinuerligt under mätningssäsongen 1 oktober till 30 april. Mätningar i fastigheterna görs under den kalla årstiden eller ”eldningssäsongen” för att säkerställa att halterna är under riktvärdet.

Radondosa.

En viktig del av inomhusklimatet är temperaturen, som justeras kontinuerligt mot strävan om en jämn temperatur på 20-21 grader. För att få bästa värmekomfort ska befintliga tilluftsdon vara öppna och vädring ske ordentligt under korta stunder.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, genomförs årligen i en sjättedel av hela lägenhetsbeståndet. Samtliga mätta bostäders värden låg inom målvärdet 2016.