Bemanning och kompetensförsörjning

Ett flertal strategiska rekryteringar genomfördes under året för att förstärka den interna kompetensen inom projektledning av nyproduktion och större ombyggnadsprojekt samt inom energifrågor, upphandling och ekonomi. För att säkerställa att alla lagkrav följs och att vi får en bra, icke-diskriminerande och affärsmässig rekryteringsprocess även i de fall vi anlitar externt rekryteringsstöd har Stockholmshem under året genomfört upphandling av ramavtal för rekrytering där en kompetensbaserad rekryteringsprocess varit ett av kraven. Läs mer om kompetensbaserad rekryteringsprocess under avsnittet Jämställdhet, mångfald och social hållbarhet.

Stockholmshem arbetar kontinuerligt med hur bolaget kan öka sin attraktivitet som arbetsgivare. Branschjämförelse gjordes under året genom deltagande i Nyckeltalsinstitutet. Jämförelsen visar att Stockholmshem överlag står sig väl i konkurrens med andra företag i branschen.

För att väcka intresse hos unga människor och säkra den framtida kompetensförsörjningen har Stockholmshem har under året erbjudit praktikplatser och deltagit på arbetsmarknadsdagar.

För att erbjuda en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar och nyutexaminerade erbjuder Stockholmshem både feriejobb och praktikplatser i samarbete med yrkeshögskolor, universitet och gymnasium. Under sommaren 2016 erbjöds feriejobb till 80 ungdomar mellan 16-19 år i Stockholms stads regi. Ungdomarna arbetade under tre veckor och då främst inom områdesskötsel av utemiljö hos våra parkentreprenörer. Förutom feriejobben inom Stockholms stads regi erbjöds ytterligare sex ungdomar sommarjobb inom bolaget. Att erbjuda feriejobb och praktikplatser inom organisationen är också ett led i att attrahera framtida medarbetare och skapa intresse för olika yrkesroller. Totalt erbjöd Stockholmshem 11 praktikplatser inom olika delar av organisationen. Av dessa platser kom åtta från arbetsmarknadsinsatsen Jobbtorg. Stockholmshem anställde under året fem personer inom ramen för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb. I samarbete med Enskede Gårds gymnasium och Kista gymnasium har tre ungdomer erbjudits längre praktik inom fastighetsskötsel. Två studenter från Yrkeshögskolan X-center och en student från KTH gjorde också längre praktikperioder inom bolaget.

Stockholmshem har deltagit på arbetsmarknadsdagar på yrkeshögskolor och på samhällsbyggarnas arbetsmarknadsdag LAVA på KTH. Representanter från bolaget har också föreläst för studenter om bland annat Stockholmshems arbete med hållbarhetsfrågor i syfte att öka intresse och kännedom om bolaget. För att bättre introducera praktikanter har två medarbetare genomgått Stockholms stad handledarutbildning, Coaching och mentorskap på arbetsplatsen.

Feriearbete och praktik

För att erbjuda en väg in på arbetsmarknaden för ungdomar och nyutexaminerade erbjuder Stockholmshem både feriejobb och praktikplatser i samarbete med yrkeshögskolor, universitet och gymnasium. Under sommaren 2016 erbjöds feriejobb till 80 ungdomar mellan 16-19 år i Stockholms stads regi. Ungdomarna arbetade under tre veckor och då främst inom områdesskötsel av utemiljö hos våra parkentreprenörer. Förutom feriejobben inom Stockholms stads regi erbjöds ytterligare sex ungdomar sommarjobb inom bolaget. Att erbjuda feriejobb och praktikplatser inom organisationen är också ett led i att attrahera framtida medarbetare och skapa intresse för olika yrkesroller. Totalt erbjöd Stockholmshem 11 praktikplatser inom olika delar av organisationen. Av dessa platser kom åtta från arbetsmarknadsinsatsen Jobbtorg. Stockholmshem anställde under året fem personer inom ramen för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb. I samarbete med Enskede Gårds gymnasium och Kista gymnasium har tre ungdomer erbjudits längre praktik inom fastighetsskötsel. Två studenter från Yrkeshögskolan X-center och en student från KTH gjorde också längre praktikperioder inom bolaget.

Stockholmshem har deltagit på arbetsmarknadsdagar på yrkeshögskolor och på samhällsbyggarnas arbetsmarknadsdag LAVA på KTH. Representanter från bolaget har också föreläst för studenter om bland annat Stockholmshems arbete med hållbarhetsfrågor i syfte att öka intresse och kännedom om bolaget. För att bättre introducera praktikanter har två medarbetare genomgått Stockholms stad handledarutbildning, Coaching och mentorskap på arbetsplatsen.