Arbetsmiljö

Till följd av den nya arbetsmiljöföreskriften ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” genomfördes en interaktiv utbildning samt seminarier för alla chefer och skyddsombud.

En översyn av arbetsmiljöansvaret gällande teknikutrymmen har genomförts under året. En företagsövergripande webbaserad trygghets- och säkerhetsutbildning gällande säkerhetsfrågor har tagits fram. Utbildningens mål är att bidra till ett säkrare och tryggare arbete. Innehållet baseras på enkät- och intervjusvar från personal inom organisationen och från flera experter inom säkerhetsarbete. Arbetsmiljökommittén sammanträdde under året vid två tillfällen för att samordna och följa upp viktiga företagsövergripande arbetsmiljöfrågor.

Friskvård

För att stimulera medarbetare till en hälsosammare livsstil och för att förebygga ohälsa erbjuder bolaget ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter. Bland annat erbjuds massage på arbetstid till reducerat pris. Bolaget erbjuder även yoga en kväll i veckan samt möjlighet att köpa träningskort till Stockholms stads simhallar, med gym och gruppträning till subventionerat pris. Samtliga anställda är medlemmar i idrottsföreningen som anordnar aktiviteter såsom exempelvis bordtennis, badminton, bowling, dans, cykling och tennis. Stockholmshem har även egna gym i anslutning till alla arbetsplatser. Via sjukvårdsförsäkringen erbjuds fem självhjälpsprogram inom bland annat stresshantering, kosthållning och hjälp med att sluta röka. 23 medarbetare har under året deltagit i Viktväktarnas kostprogram för en sundare livsstil med rätt kost och motion.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron ökade från föregående år och uppgick under 2016 till 4,5 (3,8) procent. Långtidssjukfrånvaron, det vill säga där den sammanhängande sjukfrånvaron motsvarar 60 dagar eller mer, ökade till 2,4 (1,6) procent. Korttidssjukfrånvaron minskade något till 2,1 (2,2) procent. Samtliga anställda på Stockholmshem omfattas av en sjukvårdsförsäkring som underlättar snabba vårdinsatser för att minska långa sjukskrivningar. Ytterligare förebyggande insatser sker i samarbete med företagshälsovården.