Kompetens- och chefsutveckling

För att utveckla chefer och medarbetare satsar Stockholmshem på kompetensutveckling på såväl förtagsövergripande som individuell nivå. Alla nyanställda medarbetare erbjuds förutom den individuella introduktionen på respektive enhet en förtagsövergripande introduktion som omfattar en webbaserade introduktion och utbildningar på intranätet.

Två gånger under året genomfördes en förtagsövergripande introduktion där de nya medarbetarna under två halvdagar får träffa bolagets avdelningschefer samt göra studiebesök på Teknikenheten samt på ett av våra distrikt.

Chefsforum har under året anordnats för samtliga chefer med fokus på bland annat employer branding, förändringsarbete, teambuildning, samarbete och arbetsglädje. Flera av bolagets chefer har också erbjudits individuell coaching. Förvaltningsledningsgruppen gick ett utvecklingsprogram och delar av förvaltningen har utbildats i teamutveckling genom GDQ-metoden. Två medarbetare har också deltagit i Fastighetsbranschens talangprogram Novare. Individuella kompetensutvecklingsplaner tas fram efter behov och önskemål i samband med årliga och löpande utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare för att möta verksamhetens mål.