Sydväst

Distrikt Sydväst omfattar större delen av områdena Älvsjö, Skärholmen, Rågsved samt delar av Hägersten-Liljeholmen. Mer än halva beståndet återfinns i stadsdelarna Solberga, Västertorp, Rågsved, Sätra och Skärholmen.

Antal fastigheter: 139

Antal lägenheter: 9 608

Lägenhetsarea: 607 466

Medelhyra kr/kvm jan 2017: 1 251

Lokalarea, uthyrbar: 60 653

Ekonomisk information

I Distrikt Sydväst varierar normhyrorna mellan 912 kronor per kvadratmeter och år i hustypen Storskalighet och 1 600 kronor per kvadratmeter och år för nyproduktion. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 211 kronor. Driftnettot per kvadratmeter låg på 613 kronor. 

Hustyp och normhyror i sydväst
  Antal lgh Normhyra kr/kvm, januari 2016
Sekelskifte -1920 212 993
Klassicism 1920-1930 0  
Funktionalism 1930-1940 1005 1 215
Folkhemmet 1940-1950 2 935 1 021
Grannskapet 1950-1960 887 1 029
Storskalighet 1960-1970 1 454 912
Kvartersstaden 1970-1980 592 1 103
Nymodernism 1990-2000 0  
Nyproduktion 2000- 1791 1 600

Underhåll

Distrikt Sydväst investerade totalt 233 miljoner kronor i underhållsåtgärder under 2016.

I Älvsjö färdigställde vi Stockholmshems första studenthus, med 279 lägenheter varav 186 inflyttades 2016.

I en gammal servicelokal på Hökmossevägen i Västberga har vi tillskapat fyra nya lägenheter med hög standard i vackert läge.

I Gröndal blev smalhusupprustningen i område 036 klart efter tre år av upprustning.

Vi har installerat Aptus med porttelefon i flera fastigheter, bland annat i Fruängen, Gröndal och Midsommarkransen. Vi har också renoverat hissar och rustat upp flera tvättstugor, bland annat stortvättstugan på Domaregränd i Västertorp och byggt om tre nya tvättstugor i Solberga. Det lilla köpcentrummet Nyckelaxet i Rågsved har fått ny belysning, skyltar, entrepartier osv.

Arbetet med grannvärdar löper på i Skärholmen och Rågsved. Det handlar i stor om att lära känna sin granne och engagera sig efter sin egen förmåga och intresse. Grannvärdsarbetet ger trygghet och skapar trivsel samt bra kontaktytor för oss i samarbete med hyresgäster.