Sydöst

Distrikt Sydöst består av Enskede, Skarpnäck och Farsta samt större delen av Årsta och Vantör. Stockholmshems bestånd omfattar främst hus i Hökarängen, Bagarmossen och Skarpnäck.

Antal fastigheter: 130

Antal lägenheter: 8 707

Lägenhetsarea: 541 619

Medelhyra kr/kvm jan 2017: 1 151

Lokalarea, uthyrbar: 71 742

Ekonomisk information

I Distrikt Sydöst varierar normhyrorna mellan 919 och 1 694 kronor per kvadratmeter och år. Den lägsta normhyran har fastigheter byggda på femtio- och sextiotalet. Räknat per kvadratmeter var intäkterna 1 154 kronor. Driftnettot per kvadratmeter var 491 kronor i Sydöst. 

Hustyp och normhyror i sydöst
  Antal lgh Normhyra kr/kvm, januari 2017
Sekelskifte -1920 0 0
Klassicism 1920-1930 0 0
Funktionalism 1930-1940 655 1 228
Folkhemmet 1940-1950 3 594 1018
Grannskapet 1950-1960 711 919
Storskalighet 1960-1970 1 377 935
Kvartersstaden 1970-1980 1 268 1 100
Nymodernism 1990-2000 60 1 353
Nyproduktion 2000- 578 1 694

Underhåll

I distrikt Sydöst investerades totalt 299 miljoner kronor i underhållsåtgärder under 2016.

I Gamla Bagarmossen startade två större gårdsrenoveringar, båda i samråd med hyresgästerna men i särskilt det ena fallet har hyresgästerna varit mycket involverade.

Under året renoverades en av Stockholmshems mest använda tvättstuga. Förutom renovering gjordes tvättstugan tryggare genom att den sektionerades upp i flera mindre tvättstugor, något som efterfrågats av hyresgästerna.

På Byälvsvägen renoverades ett garage, och så fortsatte arbetet med att renovera trappor och uteplatser.

I Bagarmossen centrum påbörjades ett skyltprogram för lokalhyresgästerna att implementeras.

I Björkhagen har det under året genomförts fasad- och fönsterrenoveringar samt byte av liggande stam med källarupprustning. I området pågår under 2017 också en projektering för gårdsupprustning med dräneringsarbeten.

Ett större renoveringsarbete pågår i Valla torgsområdet i Årsta där 302 lägenheter kommer att stambytas och renoveras. Området ingår också i EU-projektet GrowSmarter som leds av Stockholms stad.

I Johanneshov har projektering för stambyte och renovering genomfört för 24 lägenheter på Ulricehamnsvägen. Under året har också samrådsmöten hållits med hyresgästerna. Renoveringen påbörjas i januari 2017.

I ett flertal områden har trygghetsåtgärder i from av elektroniskt låssystem med porttelefon installerats.

I Hökarängen har det under året genomförts fönsterrenoveringar samt byte av liggande stam med källarupprustning. Energi- och underhållsarbeten för att minska energiförbrukningen och kulvertbyten. Samt utbyggnad av datorisering. 

Fortsatt arbetet med sophanteringen inom Hökarängsområdet med bottentömmande behållare.