Värdeutveckling

Värdeförändring

Efter justering för investeringar i projekt om 1 651 miljoner kronor och förvärv om 26 miljoner kronor återstår en värdeökning om 2 887 miljoner kronor under 2016. Värdeökningen motsvarar drygt 7 procent. Den totala värdeuppgången förklaras av höjda bostadshyror för 2016, förändrade direktavkastningskrav samt färdigställd nyproduktion och genomförda ombyggnader. Marknadsvärdet per kvadratmeter ökade 6,9 procentenheter under 2016. Det genomsnittliga marknadsvärdet per kvadratmeter har ökat med drygt 33 procent de senaste fem åren. Värdet har ökat med i genomsnitt 6,7 procent per år sedan 2012.

Bedömt marknadsvärde

Det sammanlagda marknadsvärdet för hela beståndet, uppskattat som summan av de enskilda objektens marknadsvärden, bedömdes i värderingen till 43,1(38,5) miljarder kronor. Detta motsvarar 21 981 (20 563) kronor per kvadratmeter för bebyggda fastigheter.

Värdeutveckling 2012-2016
År Marknadsvärde, Mkr Förändring, % Kr/kvm Förändring, %
2012 30 800 5,6% 17 100 7,5%
2013 33 215 7,8% 18 015 5,4%
2014 35 752 7,6% 19 113 6,1%
2015 38 500 7,7% 20 563 7,6%
2016 43 064 11,9% 21 981 6,9%