Våra väsentliga områden

Intressentdialoger, ägardirektiv, omvärldsbevakning och egna erfarenheter ligger till grund för den bedömning Stockholmshem gör av vilken påverkan vår värdekedja har på ekonomi, miljö och samhälle.

Bedömningen inkluderar leverantörskedjans påverkan, Stockholmshems direkta påverkan och de avtryck som hyresgäster gör som vi kan rå över. De områden av störst vikt är:


Bostadsförsörjning

Miljö

Boendeinflytande

Områdesutveckling

Hälsa och säkerhet