Detta är Stockholmshem

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföre­tag. Hos oss bor drygt 50 000 stockholmare – lika många som i en mellanstor svensk stad, eller drygt fem procent av alla stadens invånare.

På Stockholmshem är kunden alltid i fokus. Vi är stolta över att kunna erbjuda välkomnande, bekväma och trygga hem för stockholmare.

Stockholmshem bildades 1937 och har sedan dess varit en av de största aktörerna i huvudstadens utbyggnad och framväxt.

Stockholmshem är ett kommunägt allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Verksamheten är renodlad mot förvaltning och uthyrning av bostäder. De kommersiella lokalerna består idag främst av mindre lokaler i de egna bostadsområdena.

Fastighetsbeståndet omfattar 398 fastigheter med drygt 27 000 bostadslägenheter och drygt 3 700 lokaler. Den totala bostadsytan uppgår till knappt 1,7 miljoner kvadratmeter och lokal- och garageytan till drygt 341 000 kvadratmeter.

Årsomsättningen är drygt 2,3 miljarder kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 47,2 miljarder kronor och det bokförda värdet 18,6 miljarder kronor. Antalet anställda var 332 vid årsskiftet 2017/20178.

Affärsidé och vision

Stockholmshems affärsidé

Stockholmshem ska äga och hyra ut bostäder i Stockholm. Stockholmshem ska skapa bästa möjliga förhållanden för hyresgästerna så att långa och goda hyresgästrelationer främjas. Stockholmshem ska förvalta och utveckla fastigheterna så att god tillväxt i värde och kassaflöde uppnås.

Stockholmshems vision

Stockholmshems vision är att erbjuda alla våra hyresgäster ett boende som på alla sätt är Välkomnande, Bekvämt och Tryggt. Varje dag.

Allan Edvalls gata i Örnsberg. Foto: Janis Lukas.