Vår verksamhet

För att skapa goda samarbeten och effektiva arbetsflöden genom hela organisationen arbetar Stockholmshem med ett processinriktat arbetssätt. Utifrån nio verksamhetsområden med varsin kärnprocess, samt ett antal stödprocesser, utvecklar bolaget arbetsformerna. Målsättningen är att effektivisera verksamheten och få ännu nöjdare hyresgäster. Läs gärna mer om verksamhetsområdena här.

Johan jobbar som områdestekniker i Årstadal. Foto: Bengt Alm.