Våra hyresgäster

Bland Stockholmshems bostadshyresgäster fınns alla åldrar och typer av hushåll representerade. Den dominerande hushållstypen består av 1-2 personer i åldern 35-55, vilket beror på att vårt lägenhetsbestånd till 60 procent består av små lägenheter på två rum och kök eller mindre.

De flesta av våra lokalhyresgäster hyr förhållandevis små lokaler, där de bedriver framför allt verksamheter som kontor, hantverk och butiker.

Sofia och Noomi bor i Årstadal studenthus som stod klart i december 2017. Foto: Bengt Alm.