Våra lokalhyresgäster

De flesta av våra lokalhyresgäster hyr förhållandevis små lokaler, där de bedriver framför allt verksamheter som kontor, hantverk och butiker. I de större lokalerna bedrivs huvudsakligen kommunal verksamhet såsom förskolor, omsorg och utbildning.

Vårprakt hos vår hyresgäst Blommor 4U i Bagarmossen. Foto: Bengt Alm


Våra fem största hyresgäster hyr 21 (21) procent av den totala lokalarean och svarar för 31 (31) procent av de totala lokalhyresintäkterna. Den största hyresgästen är Stockholms stad som hyr ett stort antal lokaler för stadens förvaltningars behov. Exempel på andra större aktörer är ICA och Coop. Eventuella förändringar av den kommunala verksamheten i dessa lokaler innebär en viss riskexponering med hänsyn till den stora andelen av lokalhyresintäkterna som de utgör. 

Fem största hyresgästerna  
Hyresgäst Area kvm Hyresintäkter handel %
Stockholms Stad 30 025 22,27%
Coop Sverige Fastigheter AB 4 336 3,53%
Bea Livsmedel AB 4 095 1,56%
ICA Sverige AB / ICA Fastigheter Sverige AB 2 776 2,27%
Nya Alexandra Hotell 1 945 1,00%
Totalt 43 177 31,00%


Någon kundnöjdhetsundersökning genomfördes inte hos våra lokalhyresgäster under detta år.