Våra bostadshyresgäster

Många hyresgäster har bott länge hos Stockholmshem, samtidigt som de senaste årens nyproduktion har skapat en växande andel nya hyresgäster.

Hyresgäster i befintligt bestånd

Alla åldrar och typer av hushåll finns representerade bland Stockholmshems hyresgäster. Drygt 60 procent av beståndet består av små lägenheter på två rum och kök eller mindre. Detta gör att den dominerande hushållstypen består av en till två personer i åldern 31-60. Småhushållen – familjer utan barn, ungdomar, ensamstående med eller utan barn samt pensionärer – är därför viktiga kundgrupper för det befintliga beståndet. Långa boendetider och ökande kötider för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen bidrar till att åldern hos Stockholmshems kontraktsinnehavare blivit högre. Störst andel hyresgäster som är äldre än 65 år finns i innerstaden. Detta har sin förklaring i att kötiderna för att få en lägenhet där har varit längre än i andra områden under många år.

Andel hushåll per hushållsstorlek, %  
En vuxen 48%
Två vuxna 25%
Fler än två vuxna 4%
Ensamstående med barn 8%
Två eller fler vuxna med barn 16%

Hyresgäster i nyproduktion

Hyresgästerna i nyproduktionen är normalt yngre än de i det befintliga beståndet, detta eftersom nyproduktion kräver en kortare kötid. En större andel av dessa nya hyresgäster kommer från andrahandsboende, inneboende eller föräldrahem.

Under 2017 färdigställde Stockholmshem bland annat hyresradhus i Bredäng och ett större kvarter i Norra Djurgårdsstaden. En stor del av inflyttningen i nyproduktion utgjordes av dessa lägenheter. Det bidrog säkert till att närmare 20 procent av de nya hyresgästerna i nybyggt under 2017 var över 45 år.

Under 2017 förmedlades och tecknades kontrakt för 170 studentlägenheter i Årstadal/liljeholmen – här är åldersfördelningen med övervikt på personer under 26 år.