Hållbarhetsredovisning

Stockholmshems värdekedja

Stockholmshem är en långsiktig bostadsförvaltare, som också bygger nytt. Generationer flyttar in och ut hos oss. Staden får nya årsringar. Och bostäderna behöver underhållas.

Stockholmshem har egen personal som arbetar med planering och projektledning av ny- och ombyggnadsprojekt. Själva byggnationen genomförs av entreprenörer. Inom vår fastighetsförvaltning tar vi också in leverantörer där så är lämpligt. Men oavsett om det är Stockholmshems egen personal eller leverantörer så känner Stockholmshem ett stort ansvar för att verksamheten fungerar på ett hållbart sätt.

Våra viktiga frågor och hur de hanteras

Nedan anges viktiga frågor kopplat till Stockholmshems värdekedja,
och vad bolaget gör för att hantera dessa.

Nyproduktion

Uthyrning

Förvaltning

Underhåll

Växande stad
med fler hem

Viktiga frågor

Miljö
Hälsa och säkerhet
Bostadsförsörjning
Antikorruption
Sociala och rättvisa villkor

Viktiga frågor

Antikorruption

Viktiga frågor

Miljö
Hälsa och säkerhet
Antikorruption

Viktiga frågor

Miljö
Hälsa och säkerhet
Boendeinflytande
Antikorruption

Viktiga frågor

Områdesutveckling
Miljö
Bostadsförsörjning
Medborgarinflytande

Vårt arbetssätt

Stockholmshusen
Byggvarubedömningen
SHIS Bostad
Nybyggnads- och underhållsprojekt
Vår miljöpolicy
Hållbart byggande
Projektet Rättvist byggande
Projekteringsanvisningar
Riktlinje för upphandling
Riktlinjer för mutor och representation
LOU
Attestinstruktioner
Internkontrollplan

Vårt arbetssätt

Stockholms bostadsförmedling
Riktlinjer för mutor och representation
Attestinstruktioner
Internkontrollplan för andrahandsuthyrning

Vårt arbetssätt

Process för säkra och funktionella fastigheter
Vår miljöpolicy
Vårt arbetsmiljöarbete
Riktlinje för upphandling
Riktlinjer för mutor och representation
LOU
Attestinstruktioner
Internkontrollplan

Vårt arbetssätt

Vår miljöpolicy
Vårt arbetsmiljöarbete
Process för samråd hyresgästinflytande
Riktlinje för upphandling
Riktlinjer för mutor och representation
LOU
Attestinstruktioner
Internkontrollplan
Projekteringsanvisningar
Byggvarubedömningen
Underhållsplan

Vårt arbetssätt

Vår miljöpolicy
Områdesutvecklingsprojekt
Lokala utvecklingsprogram
Trygghetspaket
Dialoger med medborgare
Ekosystemtjänster