Ekonomisk redovisning

Vid årsskiftet uppgick Stockholmshems förvalta­de fastighetsbeståndet till 398 (397) fastigheter. Den uthyrningsbara arean uppgick till cirka 2 005 000 (1 994 000) kvadratmeter inklusive garageytor. Antalet bostadslägenheter uppgick till 27 073 (26 796).

Årets investeringar i fastigheter och inventarier uppgick till 1949 (1 682) miljoner kronor, varav 1 036 (911) avsåg nybyggnad, 910 (740) ombyggnad, 2 (5) inventarier och 1 (26) miljoner avsåg fastighetsförvärv.

Under året färdigställdes 670 (547) nya bostadslägenheter, bland annat i Liljeholmen, Hjorthagen och Råcksta. Totalt sked­de ombyggnad och upprustning av 111 (44) lägenheter.

Det samlade marknadsvär­det för bolagets fastigheter bedömdes till cirka 47 161 (43 064) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 370 (377) miljoner. Årets resultat efter skatt uppgick till 298 (200) miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 2 339 (2 235) miljoner kronor. Finansnettot uppgick till -134 (-142) miljoner kronor.

Ladda ner hela Stockholmshems ekonomiska redovisning (pdf)

Siri Derkerts väg i Sköndal. Foto: Janis Lukas.