5-årsöversikt i korthet

  2017 2016 2015 2014 2013*
Nettoomsättning, Mnkr 2 339 2 235 2091 2 033 1 978
Resultat efter finansnetto, Mnkr 370 377 363 285 301
Realisationsvinster, Mnkr 0 0 0 0 57
Eget kapital, Mnkr 9 421 9 124 8 925 8 635 8 537
Marknadsvärde fastigheter, Mnkr 47 161 43 064 38 500 35 752 33 215
Bokfört värde fastigheter, Mnkr 18 638 17 464 16 582 15 200 14 337
Investeringar, Mnkr 1 949 1 682 2 109 1 425 1 414
Direktavkastning exkl central adm, % 2,5% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7%
Avkastning totalt kapital, % 2,4% 2,6% 2,9% 2,9% 3,0%
Synlig soliditet, % 43,0% 44,7% 46,6% 49,6% 52,2%
Uthyrningsgrad area bostäder, % 100% 100% 100% 100% 100%
Antal lägenheter 27 073 26 796 26 051 25 623 25 396
Total uthyrbar area, 1 000-tal kvm 2 005 1 994 1 956 1 920 1 892
Medelantalet anställda   307 306 295 284

*Jämförelsesiffrorna för 2013 är omräknade enligt K3, 2011 och 2012 enligt tidigare regler.

Läs Stockholmshems hela ekonomiska redovisning här (.pdf)