Våra fastigheter

Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 398 (397) fastigheter med ett bokfört värde på 17 463 (16 523) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 90 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella lokaler.

Det sammanlagda marknadsvärdet för Stockholmshems fastigheter ökade med 3,9 miljarder kronor under 2017 och bedömdes vid årsskiftet 2017/2018 till 47,2 (43,1) miljarder kronor. Fastigheterna var bokförda till 18,6 (17,5) miljarder kronor och taxeringsvärdet uppgick till 30,1 (29,5) miljarder kronor.

Taxeringsvärdet för det samlade beståndet uppgick till 30 095 (29 486) miljoner kronor vid årsskiftet, vilket motsvarade 16 129 (15 894) kronor per kvadratmeter. Det totala taxeringsvärdet steg med knappt 1 procent under året.