Fastighetsinnehav

Sammandrag Stockholmshems fastighetsinnehav 2017-12-31

  Västerort &
innerstaden
Sydväst Sydöst Totalt
Antal fastigheter, st 128 139 131 398
Bostäder, antal 8 685 9 673 8 715 27 073
Bostäder, uthyrbar area m² 508 873 612 378 541 920 1 663 171
Lokaler, uthyrbar area m² 69 421 60 520 72 815 202 756
Lokaler, outhyrd area % 15,6% 8,8% 12,4% 12,4%
varav tomställt inför ombyggnad 4,5% 0,5% 0,1% 1,7%
Garage och bilplatser, antal 3 400 4 142 3 497 11 039
Taxeringsvärde , mnkr 11 780,1 10 334,9 7 980,3 30 095,3
Hyresvärde 2018, mnkr 803,6 853,8 715,4 2 372,8
Medelhyra kr/m² jan-2018 1 331 1 259 1 159 1 246


Vid årsskiftet bestod Stockholmshems fastighetsbestånd av 398 (397) fastigheter med ett bokfört värde på 18 637 (17 463) miljoner kronor. Bostadsfastigheterna utgör drygt 90 procent av beståndet, och i dessa finns nästan alla kommersiella lokaler. I Stockholmshems bestånd finns 2 720 kategoribostäder, lägenheter som i huvudsak hyrs ut till SHIS Bostäders verksamhet, Stockholms stads bosociala resurs. Sedan 2016 har vi även studentbostäder, vid årsskiftet 2017/2018 368 st.

Knappt 48 procent, 12 933 lägenheter, av Stockholmshems fastighetsbestånd består av bostäder byggda fram till och med femtiotalet. Merparten av dessa är belägna i närförort och inre ytterstaden med attraktiva lägen och relativt låga hyror. Antalet lägenheter från miljonprogramsperioden sextio- till sjuttiotalet är 7 538 lägenheter, främst lokaliserade i ytterstaden.

Antal fastigheter   
  Antal fastigheter Area, kvm 
    bostäder lokaler
Bostäder 362 1 663 171 183 872
Lokaler 12 - 18 236
Pågående nyproduktion 8 - -
Projektfastigheter 8 - -
Övrigt 9 - 648
Totalt 398 1 663 171 202 756

 

Antal objekt  
  Antal Kvm
Bostäder 27 073 1 663 171
Lokaler 3 718 202 756
Garage 5 767 138 854
Bilplatser 5 272 -
Summa 41 830 2 004 781


Uthyrbar area

Under 2017 ökade bostadsarean med 9 477 kvadratmeter och uppgick vid årets slut till 1 663 171 (1 653 694). Den totala uthyrbara arean inklusive garage uppgick till 2 004 781 (1 993 882) kvadratmeter, en ökning med 10 889 kvadratmeter. Antalet hyresobjekt var vid årets slut 41 830 (41 394), en ökning med knappt 600 objekt. Mer än 60 procent av Stockholmshems totala bostadsarea och bostadshyresvärde finns i tio stadsdelar. Södermalm är den stadsdel som står för det största antalet lägenheter och största hyresvärdet.

Stadsdelar med störst bostadsbestånd  
StadsdelAntal bostäderArea kvm bostäderHyresvärde mnkr
Södermalm 3 018 170 618 308,7
Hökarängen 2 964 173 111 221,9
Bagarmossen 1 812 129 731 152,2
Solberga 1 649 101 601 132,2
Skarpnäcks Gård 1 263 69 298 98,2
Aspudden 1 238 86 482 114,8
Västertorp 1 214 84 127 111,1
Rågsved 968 69 662 82,9
Sätra 936 65 042 71,6
Skärholmen 895 63 483 69,6
Summa 15 957 1 013 155 1 363,20
andel total 59% 61% 57%
Total 27 073 1 663 171 2 372,80

 

Fastigheter och uthyrbar area   
Affärsområde Antal fastigheter Antal bostäder Area, kvm totalt 1) Area, kvm bostäder Area, kvm lokaler
Västerort & Innerstaden 128 8 685 578 294 508 873 69 421
Sydväst 139 9 673 672 898 612 378 60 520
Sydost 131 8 715 614 735 541 920 72 815
Totalt 398 27 073 1 865 927 1 663 171 202 756

1) Exklusive garage

Stockholmshems totala fastighetsinnehav

Ladda ner Stockholmshems fastighetsinnehav för att se hela fastighetsinnehavet i PDF-format.