Förvärv och försäljningar

Inga fastigheter har förvärvats eller sålts under 2017, förutom ett mindre förvärv av tillskottsmark. Det skedde heller inte några bostadsrättsomvandlingar.