Förvaltningsberättelse

Ladda ner Stockholmshems årsredovisning och hållbarhetsrapport med fullständig förvaltningsberättelse och ekonomisk redovisning här (pdf).