Boendeinflytande

Att bo i hyresrätt ska vara enkelt och smidigt, men det ska också finnas möjlighet att påverka sitt boende. Stockholmshem har ett lag- och avtalsstadgat samarbete med Hyresgästföreningen. Det är fundamentalt för företaget att fullgöra sina plikter och skapa en god relation till Hyresgästföreningen. Bolaget vill också underlätta den löpande dialogen med hyresgäster och tillgodose deras önskemål. Därför ser vi utvecklingen av dialogformerna med hyresgästerna som en viktig utmaning.

Inom området boendeinflytande lade vi under 2017 stort fokus på att förbättra och förtydliga samrådsprocessen vid ombyggnationer med hyresgästgodkännanden. Arbetet syftade till att tydliggöra information och garantera de boende inflytande i samband med de hyresgästsamråd som föregår större renoveringar och ombyggnationer. När den nya processen togs fram säkerställdes också att processen hanterade samtliga punkter i det nya boendeinflytandeavtalet som träffats med hyresgästföreningen. Till exempel ser processen till att de boende alltid får möjlighet att välja mellan olika standardnivåer. Den utvecklade processen har gett goda effekter, med exempelvis effektivare samrådsmöten med tydligare och enhetliga budskap. Målet är nöjdare kunder och färre överklaganden till hyresnämnden.

Vår hyresgäst Teresa flyttade under 2017 tillbaka till sin nyrenoverade trea i Årsta. En del i vår strategi för kundnöjdhet är att satsa på bättre kommunikation i renoveringsprojekt och vi har sett goda resultat under året. Foto: Bengt Alm.