Bostadsförsörjning

Fler hem och lägre trösklar

Efterfrågan på bostäder i Stockholm motsvarar inte tillgången. Det äventyrar Stockholms möjligheter att växa, människors möjlighet att utvecklas och leder i värsta fall till hemlöshet. För att snabbt och billigt kunna bygga nya bostäder har Stockholmshem tillsammans med Svenska bostäder, Familjebostäder, förvaltningar inom Stockholms stad och leverantörer utvecklat "Stockholmshusen". Dessa byggs utifrån ett industrialiserat arbetssätt som förenklar planprocessen och minskar byggkostnaden genom att standardiseringen ger stordriftsfördelar.

Stockholmshems ambition är att vara ett bostadsbolag för alla stockholmare, oavsett inkomstnivå och bakgrund. Att bo hos Stockholmshem ska vara välkomnande, bekvämt och tryggt. Stockholmshem sänker trösklarna för de som har svårt att få en bostad på grund av social problematik genom förmedling av försöks- och träningslägenheter samt "BostadFörst". Stockholmshem är också hyresvärd för SHIS Bostäder, Stockholms stads bostadssociala resurs som erbjuder genomgångsbostäder med korttidskontrakt.

På Folkparksvägen i Solberga planerar vi att bygga två Stockholmshus. Illustration: White arkitekter. (Bilden är beskuren)

Systematisk hyressättning

Sverige har ett unikt system för hyressättning som bygger på kollektiva förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgästföreningen och utgår från ett bruksvärdessystem. Att hyressättningen är rimlig är avgörande för bruksvärdesprincipens legitimitet.

Bruksvärdesystemet har fått kritik för att inte motsvara hyresgästernas värderingar och därmed utgöra ett missvisande underlag för hyressättning. De senaste åren har därför fastighetsägare och hyresgästföreningar på allt fler orter börjat arbeta med så kallad systematisk hyressättning, vilket innebär en poängsättning av olika bruksvärdesfaktorer så att hyran bättre speglar hyresgästernas värderingar. Stockholmshem har under 2017 tillsammans med övriga allmännyttiga bostadsbolag i Stockholms stad förhandlat med Hyresgästföreningen för att hitta en modell för systematisk hyressättning i Stockholm. Förhoppningen är att parterna ska nå en överenskommelse i början av 2018.

Underhåll av fastigheter

Stockholmshem har en stor utmaning i att underhålla våra äldre fastigheter. För att prioritera de viktigaste behoven har bolaget en underhållsplan som löpande uppdateras. Underhåll kan bli kostsamt för både Stockholmshem och våra hyresgäster. Därför är bolaget angeläget att underhålla på ett effektivt sätt. Under 2017 har bolaget även utarbetat en modell för att bedöma underhållsarbetets konsekvenser och påverkan på boende, få ökad medvetenhet om hyresgästers kostnadskänslighet, behov och efterfrågan. Förhoppningen är att det ska leda till bättre beslut i arbetet med underhållsprojekt.