Områdesutveckling

En grundläggande ambition hos seriösa hyresvärdar är att skapa bostadsområden för hyresgäster att trivas i. Stockholmshem strävar efter att gå ett steg längre; vi vill att våra hyresgäster ska vara stolta över sina bostadsområden. Genom en aktiv förvaltning som tar sin utgångspunkt i lokala potentialer utvecklas områden där bolaget har stort bestånd.

De senaste åren har Stockholmshem arbetat med områdesutvecklingsprojekt i Hökarängen och Bagarmossen, "Hållbara Hökarängen" och "Bagarmossen SmartUp". Syftet har varit att i nära samarbete med boende och lokala aktörer stimulera till en positiv utveckling i dessa bostadsområden. Projekten har resulterat i nya arbetssätt som har fått spridning inom Stockholmshems förvaltning. Ett exempel är hur vi arbetar med att utveckla lokala centrum med skyltning, ett annat hur ett lyckat koncept med trygghetsskapande odling från Bagamossen Smartup utvecklades vidare i ett av våra områden i Hässelby, i form av en utomhuslägenhet.

Ytterligare ett exempel på vad projekten lett till är ett brukaravtal för odlingslotter som vi kan erbjuda våra hyresgäster i samtliga områden. Att ta vara på intresset för odling hos många hyresgäster gör att vi kan skapa trivsel, gemenskap och levande miljöer som förebygger otrygghet.

Arbetet med områdesutveckling kräver samarbeten med fler aktörer. Ett exempel på samverkan är den dialog Stockholmshem har med Bagarmossen Reslilience Center och KTH-företaget Local Life. Tillsammans har de utvecklat en digital plattform för ökad lokal sammanhållning. Stockholmshem kommer under våren 2018 presentera och föreslå ett test av plattformen med Skärholmens fastighetsägare.

Våra områdesutvecklingsprojekt har visats sig ge långsiktigt hållbara effekter för lokal utveckling, men även möjligheter att sprida nya arbetssätt till vårt övriga bestånd och samarbetspartners. Därför håller vi nu på att ta fram en strategi för områdesutveckling, för att systematisera och kvalitetssäkra kommande områdesutvecklingsprojekt.

Utöver områdesutvecklingsprojekten har Stockholmshem de senaste åren arbetat med särskilda satsningar för att öka tryggheten i våra bostadsområden. Det handlar om allt från investeringar i fastigheter såsom belysning och källarupprustningar till sociala projekt. En viktig utgångspunkt för Stockholmshems arbete med sociala projekt är de ska vara inkluderande och inte diskriminera grupper. Projekten ska också bedrivas effektivt mot uppsatta mål. 

Stockholms stad har tagit fram lokala utvecklingsprogram för att bidra till en positiv utveckling i stadens alla stadsdelar. I de områden där Stockholmshem har ett betydande bestånd deltar bolaget som en aktiv part i detta arbete.

Utomhuslägenheten med planteringar i sängen, tjock-tv:n och toaletten. Ljuslyktor i träden.
Vid Beata Sparres gränd i Hässelby har en ny miljö växt fram under året. Från att ha varit en grå och trist yta har den förvandlats till en utomhuslägenhet, med planteringar och belysning som bidrar till en tryggare och trivsammare entré till Hässelby torg. Foto: Spades Trädgårdsanläggningar