Säkra och funktionella fastigheter

Säkra och funktionella fastigheter är ett samlingsnamn för fastighetsteknik, fastighetsägaransvar samt avfallshantering. Utvecklingsarbeten inom processen pågår hela tiden och på bred front, i syfte att stötta och utveckla förvaltningsverksamheten.

Stadens ambitionshöjning avseende matavfallsinsamling har inneburit att Stockholmshem ger fler hyresgäster en ökad möjlighet att sortera sitt matavfall. I drygt 7 500 av Stockholmshems lägenheter kan hyresgästerna nu sortera sitt matavfall, vi överträffade därmed målet för 2017 på 7 300 lägenheter.

Problem med skadedjur ökar i stora delar av världen, inte minst problemen med vägglöss. Även hyresgäster hos Stockholmshem drabbas av skadedjur. Utvecklingen av skadedjurshanteringen har pågått under ett par år. Vi gjorde ytterligare framsteg under året och resultatet visar på en effektivare ärendehantering med nöjdare hyresgäster som följd.

För att minska fastighetsbeståndets klimatpåverkan är det prioriterat och viktigt för Stockholmshem att sänka energianvändningen för uppvärmning, fastighetsel och varmvatten. Under året färdigställdes energistrategiskt forum där aktiviteter och förbättringsförslag fördelades ut i organisationen.

Foto: Bengt Alm