Resurseffektiva kretslopp

Att Stockholmshems hyresgäster kan källsortera sitt avfall där de bor är viktigt både för resurseffektivitet och för att de ska känna att de har möjlighet att bidra till en bättre miljö. I de flesta områden finns miljörum med ett antal fraktioner för förpackningar, bland annat papper, plast, metall och glas. Oftast finns också finns även behållare för batterier, lysrör och el- och teknikskrot.

Resultatet i den årliga kundundersökningen visar att antalet hyresgäster som anser att möjligheten att källsortera är ganska eller mycket bra har ökat med en procentenhet från 79,5 till 80,5.

Bolagets långsiktiga målsättning är att det ska vara möjligt för alla hyresgäster att sortera sitt matavfall. Idag har omkring 7 500 (av totalt 27 000) av Stockholmshems hushåll möjlighet att sortera ut sitt matavfall, genom avfallskvarnar i köket eller särskilda gröna eller bruna påsar beroende på system för hushållsavfall.

Antal Stockholmshemshushåll som har möjlighet att sortera matavfall

2010 70
2011 100
2012 600
2013 3300
2014 4800
2015 6100
2016 6600
2017 7500


Vid ny- och ombyggnation av insamlingsställen för hushållsavfall väljer vi i första hand maskinella lösningar som bottentömmande behållare eller sopsug, i enlighet med stadens riktlinjer.

Stockholmshem verkar för en minskad materialåtgång i verksamheten och har som målsättning att tillvarata det avfall som uppkommer på ett resurseffektivt sätt. Under 2017 har källsortering av förpackningar och matavfall införts på bolagets huvudkontor.

Genom ett nystartat samarbete med Emmaus har tio kärl för återvinning av textil ställts ut i ett antal bostadsområden. Kärlen placerades ut i december 2017 och fram till årsskiftet samlades drygt 900 kg textil in. Fler kärl kommer under 2018.