Hållbar mobilitet

Utsläppen från Stockholmshems egna fordon står för en mycket liten del av de totala utsläppen. 97 procent av bolagets driftbilar är miljöklassade. Bolagets fordon är utrustade med alkolås och ISA, ett system för miljö- och hastighetsanpassad körning. Samtliga bilar har även friktionsdäck.

Under året har bolaget undersökt förutsättningarna att ge områdestekniker eldriven lastcykel istället för bil. Bolaget har beställt en cykel som testas under 2018. För att hjälpa alla Stockholmshems medarbetare att göra hållbara resval har bolaget två eldrivna poolbilar och fem elcyklar för resor i tjänsten.

Genom upphandling ställs krav för entreprenörer samt leverantörer av varor och tjänster relaterat till fordon och arbetsmaskiner samt vilket bränsle och i vilken mängd som används.

För att underlätta för hyresgästerna att transportera sig klimatsmart erbjuder vi alla som hyr bilplats möjligheten att få laddplats för elbil. Ett utredningsarbete kring pooltjänster för el- och lastcyklar har lett till dialog med flera aktörer om att leverera sådana tjänster i fler bostadsområden. En lastcykelpool finns redan i Bagarmossen och ytterligare en är på gång i Årsta.

Under året har vi tecknat avtal om en elbilspool i ett av Stockholmshems bostadsområden. Elbilspoolen lanseras i början av 2018 i Valla torg i Årsta, som en del av EU-projektet GrowSmarter. I samma område lanseras även ett leveransrum för hyresgästernas varuleveranser, dit varorna levereras med cykel.

Tillsammans med Familjebostäder och Svenska bostäder har ett arbete startat med en gemensam upphandling av bilpoolsentreprenör. Tanken är att bolagen får möjlighet att göra avrop från avtalet när behov av bilpool uppstår för nybyggnationsprojekt.

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos