Revisorer

Den auktoriserade revisorn med suppleant väljs av årsstämman. Lekmannarevisorerna väljs avkommunfullmäktige.

Oskar Wall, Revisor
Född 1975. Auktoriserad revisor, EY. Medlem i FAR. Vald för räkenskapsåren 2017-2020.

Björn Olsson, Revisorssuppleant
Född 1961. Auktoriserad revisor, EY, vald för räkenskapsåren 2017-2020.

Amanj Mala-Ali (S), Lekmannarevisor
Född 1965. Vald till och med bolagsstämman 2019.

Sven Alf Lindeberg (M), Lekmannarevisorssuppleant
Född 1945. Vald till och med bolagsstämman 2019.