Intriktningsmål och ägardirektiv

Stadens ägardirektiv

Stockholmshems verksamhetsutvecklare Karoline Löfstedt tillsammans med hyresgästen Ayan som odlar i Skärholmen. Foto Bengt Alm.

Ägardirektiv i urval

  • Målsättningen för resultat efter finansnetto var 370 mnkr, vilket också blev årets resultat.
  • Målsättningen var att påbörja byggande av 600 bostäder. Under året börjades byggandet av 449 nya bostäder.
  • Under året överlämnade Stockholmshem 297 genomgångsbostäder i SHIS Bostäders regi för prioriterade grupper.
  • Stockholmshem ska arbeta för att 70 procent av boendes matavfall återvinns till 2020. I slutet av 2017 hade 7 514 hushåll möjlighet att återvinna matavfall, vilket översteg årsmålet om 7 200 hushåll.
  • Stockholmshem ska tillsammans med övriga aktörer på bostadsmarknaden bidra till en mer transparent, rättvis och systematiserad hyressättning i Stockholms stad. Förhoppningen är att nå en överenskommelse under 2018.