Innerstad/Västerort

Distrikt Innerstad/Västerort består av innerstadens samtliga stadsdelar samt hela västerort. I innerstaden finns den största andelen av beståndet på Södermalm och i västerort finns det största antalet bostäder i Bromma och Hässelby.

Antal fastigheter: 128
Antal lägenheter: 8 685
Lägenhetsarea: 508 873
Medelhyra kr/kvm jan 2017: 1 331
Lokalarea, uthyrbar: 69 421

Hustyp och normhyror

Hustyp i innerstaden och västerort  
  Antal lgh Normhyra kr/kvm/år per jan 2018
Sekelskifte -1920 23 1102
Klassicism 1920-1930 47 1005
Funktionalism 1930-1940 1414 1226
Folkhemmet 1940-1950 790 993
Grannskapet 1950-1960 1929 1009
Storskalighet 1960-1970 1401 1018
Kvartersstaden 1970-1990 607 1264
Nymodernism 1990-2000 24 1374
Nyproduktion 2000- 1026 1986

Inkl hyreshöjning vid ombyggnad och permanenta hyrestillägg. Exkl kategoribostäder.

Underhåll

I Innerstaden/Västerort investerades totalt 321 miljoner kronor i underhållsåtgärder under 2017.

I Traneberg har vi renoverat samtliga yttertak i ett område. Renoveringen startade 2016 och slutfördes under 2017.

På Stagneliusvägen 47 i Fredhäll har vi gjort en rad underhållsåtgärder både i och runt huset och i lägenheterna under 2017. Vi har till exempel gjort ett nytt fristående cykelförråd, dränerat, flyttat och renoverat tvättstuga, bytt handdukstorkar, installerat elektroniskt låssystem med porttelefoni samt renoverat fönster. Vi planerar att fortsätta 2018/2019 med installation av FX-aggregat, takisolering samt renovering av balkonger och omläggning av yttertak.

Vid Torsplan i Vasastan har vi påbörjat projekteringen av en stor upprustning av ett område med 181 lägenheter byggt på 60-talet.

I ett smalhusområde i Kristineberg, där vi har hög energiförbrukning, har vi påbörjat en förstudie för att ta fram en pilot på hur vi ska kunna minska energiförbrukningen i alla våra högförbrukande smalhus.

I Traneberg, Hjorthagen, Riksby, Ulvsunda har tvättstugorna fått nya tvättmaskiner.

Den inventering som gjorts gällande energi- och underhållsbehov i Hässelby Gård är klar och inom projektet pågår nu installation av mekanisk frånluft i tre hus, därefter ska resultatet utvärderas innan resterande hus åtgärdas. Målet är att förbättra inomhusmiljön i vårt 50-talsbestånd med självdragsventilation.

Arbete pågår med att flytta ut Fortums fjärrvärmeledningar som till vissa delar går genom våra källare i Hässelby Gård och Hässelby Strand. Detta för att säkerställa driftsäkerheten i området.

I Rinkeby håller vi på att renovera samtliga kök i våra 474 lägenheter. Projektet blir klart första kvartalet 2018. Vi gör även en del gårdsrenoveringar i området. Under 2017 installerade vi ny belysning i källargångar och på fasader för att öka tryggheten och spara energi. Områdets tvättstugor har fått nya maskiner med självdosering av tvättmedel.

I Blackeberg pågår ett omfattande projekt som syftar till att komma tillrätta med radon, värme, ventilation och brandsäkerhet.

På Södermalm har vi under några år genomfört flera trygghetsskapande åtgärder. Vi har bland annat påbörjat och genomfört ett antal projekt med installation av elektroniska lås och bytt till ny belysning i trapphus och andra allmänna utrymmen. Under 2017 påbörjades renovering av tre fastigheter på Södermalm. Här genomför vi större åtgärder för stammar, badrum, kök, el, installerar säkerhetsdörrar och förser lägenheterna med nya ytskikt. I två av dessa fastigheter bygger vi om ett antal lokaler till åtta nya lägenheter. I en av dessa fastigheter gör vi ytterligare underhållsåtgärder för tak, fasader och källare och delar av fastigheten får nya balkonger. Samtidigt ser vi över gårdarna, skapar gemensamhetsytor och ökar tillgängligheten. Ett energi- och underhållsprojekt avseende en lokalfastighet på Södermalm har genomförts där slutbesiktning kommer att ske under början av 2018.

I kvarteret Linjalen på Södermalm fortsatte projekteringen av den stora ombyggnationen av del av garage till en ny matvarubutik. Hyresgodkännande gick ut till de boende i början av året. Då vi inte uppnådde mer än 50 procent godkännande så lämnades ärendet över till hyresnämnden för prövning.

I juni ordnade vi Barnens byggskola i Rinkeby tillsammans med NCC. Ett gäng lågstadiebarn byggde insektsholkar och hade skoj i en vecka. Ett sätt för oss att ge tillbaka något till de boende i området, där vi varit och stökat med ombyggnationer i ett helt år. Foto: Daniel Eidhagen, NCC