Sydväst

Distrikt Sydväst omfattar större delen av områdena Älvsjö, Skärholmen, Rågsved samt delar av Hägersten-Liljeholmen. Mer än halva beståndet återfinns i stadsdelarna Solberga, Västertorp, Rågsved, Sätra och Skärholmen.

Antal fastigheter: 139

Antal lägenheter: 9 673

Lägenhetsarea: 612 378

Medelhyra kr/kvm jan 2017: 1 259

Lokalarea, uthyrbar: 60 520

Hustyp och normhyror i Sydväst  
  Antal lgh Normhyra kr/kvm/år per jan 2018
Sekelskifte -1920 211 999
Klassicism 1920-1930 0  
Funktionalism 1930-1940 1 009 1 274
Folkhemmet 1940-1950 2 930 1 023
Grannskapet 1950-1960 890 1 031
Storskalighet 1960-1970 1 454 915
Kvartersstaden 1970-1990 592 1 105
Nymodernism 1990-2000 0  
Nyproduktion 2000- 2 120 1 625

Inkl hyreshöjning vid ombyggnad och permanenta hyrestillägg. Exkl kategoribostäder.

Underhåll

I Aspudden/Gröndal har vi avslutat totalupprustning av 60 lägenheter. Vi har byggt till balkonger, installerat hissar och byggt en ny tvättstuga. På Ekensbergsvägen planerar vi för stambyte i totalt 51 lägenheter samt källarupprustning. I Midsommarkransen/Aspudden har vi slutfört ett stort takomläggningsprojekt på Hägerstensvägen. I Aspudden har vi också rustat upp p-platser och beskurit träd och satt nya buskar. Ett projekt som vi inlett under 2017 är att byta 22 slitna portar. På Hägerstensvägen har vi installerat Aptus med portelefoni i sex portar.

I Årstadal har vi byggt 172 studentbostäder (inflyttade januari 2017) och håller på att bygga 185 hyresbostäder. Vi gör förstudier för energi- och underhållsåtgärder på flera områden i Årstadal.

I Skärholmen har vi renoverat sex hissar. Hissarna i Skärholmen är mycket små och det finns endast en i varje trapphus. Det kräver bra samarbete mellan projektledare och förvaltare vilket fungerat mycket bra.

Vi tyvärr varit tvungna att ta ner många lindar som börjat ruttna underifrån av olika anledningar. Åtgärden var nödvändig för att undvika olyckor. Det blev bra utfört och de träd som fortfarande är livskraftiga står kvar.

Under flera år har vi åtgärdat trappor utomhus i Sätra som hade fått sättningar och kunde utgöra risk. 2017 avslutades projektet med fogning. Vi har också sett över alla balkongfundament. De sista gamla garageportar av den gamla modellen som kan orsaka olyckor har vi bytt ut i Sätra och Skärholmen under året.

60-talsområdena Skärholmen och Sätra är i behov av renovering och under 2017 har vi arbetet med att planera dessa stora och kostsamma arbeten.

I Rågsved har vi fortsatt renoveringen av vårt lilla centrum Nyckelaxet. Det har endast fyra hyresgäster men är en viktig plats i Rågsved. Under året kommer vi att avsluta renoveringen med ventilationsåtgärder.

På Hökmossevägen 47-63 i Västberga har vi målat alla fönster utvändigt samt byggt om miljöhuset med nya fönster, dörr och armaturer. I Fruängen har vi sett över ventilationen och tätat alla lägenhetsavskiljande väggar nere vid golvsockeln.

Vi har inventerat hela vårt bestånd i Solberga och rustat upp utemiljön med cykelställ, viss asfaltering, beskärning av träd och nyplantering i vissa rabatter. Vi har renoverat två lekplatser och under året ersatt den gamla stora tvättstugan på Solberga Bollplan med tre nya tvättstugor som är mer utspridda i området.

Vi har genomfört samrådsmöten inför kommande stambyte och totalrenovering av 78 lägenheter i 40-talshus på Hägerstensåsen.

I Västertorp har vi utfört ett större takarbete på tre fastigheter. På Störtloppsvägen 6 har vi renoverat hissen, miljöstugan och sopsugen, samt ordnat sophantering för våra lokalhyresgäster. På Bjällervägen har vi rustat upp två lekplatser samt driftsatt vår nya värmekulvert som går från panncentralen på Stöttingsgränd. På fastigheten Vasaloppsvägen 48-56 har vi bytt av radiatorventiler och samtliga rökluckor. På Skidvägen 1-7 har vi utfört en gårdsrenovering.

I alla områden har vi arbetat för ett gott samarbete med miljövärdarna, och bytt till större och tydligare skyltar i våra miljöhus med goda resultat.

Utveckling av våra områden

Vi deltar i diverse grupper och möten i områdena som BRÅ, platssamverkan, fokus Skärholmen, medborgardialog, trygghetsmöten, LUP, fastighetsägarföreningar, workshops m.m.

Vi är också alltid närvarande vid de aktiviteter som anordnas i områdena så att medborgarna ska känna att vi är en naturlig del av deras vardag.

Arbetet med grannvärdana i Skärholmen och Rågsved fortsätter och utvecklas.

Tillsammans med Jobbtorg så skapades projektet med trygghetsvärdar i Skärholmen. Vi har två stycken trygghetsvärdar som ronderar våra tvättstugor, pratar med människor osv för att öka den upplevda tryggheten.

Under 2017 har vi haft problem med öppet missbruk på Äspholmsvägen i Skärholmen. Vi har haft en bra dialog med vår säkerhetschef Maria Deronius som resulterat i täta ronderingar med vår väktarbil. Vi har också löpande dialog med polis och stadsdelens preventionssamordnare. Trots våra gemensamma insatser har problemet tyvärr fortsatt 2018 och nu planeras trapphus ytterligare åtgärder för att försöka skapa trygghet.

Vi har haft ett extra fokus på våld i nära relation, med bland annat utbildning för områdestekniker och förvaltare genom fastighetsägarföreningen. Vi har också tagit fram ett riktat informationsmaterial som placerats ut i tvättstugorna.

Vi sponsrar också bra krafter i områdena. En ungdomstränare hos IFK Stockholms verksamhet i Vårberg, Rågsveds boxningsklubb och Rågsved IF m.fl.

Efterfrågan på matavfallsinsamling är stor i våra områden. Idag har 1 300 lägenheter möjligheter till matavfallsinsamling med ”gröna påsen”. Då anläggningarna inte kan ta emot mer av ”gröna påsen” så kommer vi se över andra alternativ för att öka matavfallsinsamlingen. Målet för 2018 är att öka matavfallsinsamling med 400-500 lägenheter då kommer över två tredjedelar av förvaltningsområdet ha möjlighet till matavfallsinsamling.

Vi jobbar mycket med trygghet i utemiljö och miljörum samt källare/vind. Några av de trygghetshöjande åtgärder som vi gjort under 2017 är byte av belysning, installation av elektronisk låsning samt begränsa öppettider i miljörum.

Sopsugar i Örnsberg. Foto: Bengt Alm