Sydöst

Distrikt Sydöst består av Enskede, Skarpnäck och Farsta samt större delen av Årsta och Vantör. Stockholmshems bestånd omfattar främst hus i Hökarängen, Bagarmossen och Skarpnäck.

Antal fastigheter: 131

Antal lägenheter: 8 715

Lägenhetsarea: 541 920 kvm

Medelhyra kr/kvm jan 2018: 1 159

Lokalarea, uthyrbar: 72 815 kvm

Hustyp och normhyror i Sydöst

Hustyp  
  Antal lgh Normhyra kr/kvm/år per jan 2018
Sekelskifte -1920 0  
Klassicism 1920-1930 0  
Funktionalism 1930-1940 654 1229
Folkhemmet 1940-1950 3586 1023
Grannskapet 1950-1960 724 915
Storskalighet 1960-1970 1373 942
Kvartersstaden 1970-1990 1265 1102
Nymodernism 1990-2000 60 1354
Nyproduktion 2000- 579 1695

Inkl hyreshöjning vid ombyggnad och permanenta hyrestillägg. Exkl kategoribostäder.

Underhåll 2017

I Hökarängen/Farsta har vi slutfört det fleråriga projektet med bottentömmande sophantering inom Tobaksområdet och Hökarängens centrum. Vi har även fortsatt arbetet med fönsterrenoveringar inom området. I en fastighet på Cigarrvägen har vi gjort omfattande underhållsarbete i form av kulvert- och saneringsarbete samt installation av värmepumpar i undercentralen.

På områdena Ekebergabacken och Hauptvägen har vi genomfört driftoptimeringsåtgärder, och på Haupvägen har vi installerat solceller på taken.

I Veckodagsområdet har vi avslutat det fleråriga trygghetsprojektetet med bl a källarupprustning och installation av elektroniskt låssystem. Vi har genomfört ytterligare trygghetsskapande åtgärder inom förvaltningsområdet i form av förbättrad belysning och installation av elektroniska lås system och porttelefoner.

I Gamla Bagarmossen har vi det under året renoverat tak och fasader. I samråd med hyresgästerna har vi också gjort en större gårdsrenovering.

Vi har färdigställt två nya miljöstugor och installerat bottentömmande kärl för hushållsavfall på flera adresser i Gamla Bagarmossen.

På Byälvsvägen renoverade vi ett garage, och så fortsatte arbetet med att renovera trappor och uteplatser. Arbetet med att byta ut lägenhetsdörrar till säkerhetsdörrar fortsatte.

I Bagarmossen centrum påbörjade vi en större renovering av Folkets hus. Dessutom renoverade vi en tom lokal och gjorde iordning den så att en restaurang kunde öppna – något vi vet att boende i området önskat länge.

I Björkhagen har det under året genomförts fasad- och fönsterrenoveringar samt byte av liggande stam med källarupprustning. I området har också en projektering för gårdsupprustning med dräneringsarbeten med LOD påbörjats.

Ett större renoveringsarbete pågår i Valla torgsområdet i Årsta där vi kommer att stambyta och renovera 302 lägenheter. Området ingår också i EU-projektet GrowSmarter som leds av Stockholms stad.
I Hammarbyhöjden har vi stambytt och renoverat 24 lägenheter på Ulricehamnsvägen.

Vi har renoverat sex hissar i Skarpnäck och tre i Gamla Enskede.
I Stureby har ett driftoptimeringsprojekt med bl a byte av samtliga radiatorventiler genomförts.

Hela förvaltningsområdet har gått igenom samtliga rökluckor och bytt eller renoverat vid behov. I ett flertal områden har vi gjort trygghetsåtgärder genom att installera elektroniskt låssystem med porttelefon.

Utveckling av våra områden

Skarpnäckslyftet fortsätter, ett utvecklingsprojektet som drivs tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning för att öka tryggheten i Skarpnäck och Bagarmossen.

Under årets avslutades utvecklingsprojektet Bagarmossen SmartUp, ett projekt som pågått sedan hösten 2014. Projektet har fokus på tre inriktningar, det lokala intresset för urban odling, kreativitet och entreprenörskap, samt utveckling av utbud och närservice i Bagarmossens centrum.

Tillsammans med stadsdelsförvaltningen och lokala näringsidkare fortsätter arbetet med SommarHökis, julmarknad et c för att höja gemenskap och trygghet i Hökarängen.