Lokaluthyrning

Stockholmshem har drygt 3 700 lokaler med en total yta om ca 203 000 kvm, samtliga belägna i Stockholms stad. Beståndet är främst ett viktigt komplement för närservice, handel och omsorg i bostadsområdena. Drygt 70 procent av lokalerna i beståndet är mindre än 50 kvadratmeter. De flesta stora lokalerna återfinns i söderort och innerstaden där många lokaler hyrs av Stockholms stad.

Lokalenheten på Stockholmshem ansvarar för uthyrningen av alla lokaler. Uthyrningen sker på uppdrag av och i samarbete med distrikten samt i enlighet med framtagen lokalstrategi. Detta gäller både befintliga lokaler samt de lokaler som produceras i våra nybyggda fastigheter. Lokaluthyrarna omförhandlar regelbundet befintliga hyreskontrakt för att hålla marknadsmässiga hyror samt för att ha kontrakt som är á jour. Lokaluthyrarna handlägger även överlåtelser av lokaler vid förfrågan. Stockholmshems utbud av lediga kommersiella lokaler annonseras på Stockholmshems webbplats. Marknadsföring sker vid behov även via annonser och riktad lokalskyltning. Under 2017 fortsatte vidareutvecklingen av arbetet med marknadsföring och uthyrning av lokaler.

 

Läs mer om vårt lokalbestånd här.