Stockholmshems ledningsgrupp

Stockholmshems ledningsgrupp. Från vänster: Patrik Andersson, Anna Sköldebrand-Ljung, Linus Johansson, Eva Nygren, Anna-Lena Alexanderson, Olle Torefeldt och Svante Larsson. Eva Lenngren saknas på bilden. Foto: Bengt Alm.

Eva Nygren, VD. Född 1956. Anställd 2015. Tidigare erfarenhet: VD Telgebostäder, Affärsområdeschef Fastighets AB Förvaltaren, Förvaltningschef Stiftelsen Stockholms studentbostäder, Områdeschef Familjebostäder, samt tjänster på AMF Pension och Svenska Bostäder.

Linus Johansson, vice VD, chef VD stab. Jur. Kand. Född 1972. Anställd 2014. Tidigare erfarenhet: Administrativ chef, vice VD Väsbyhem.

Anna-Lena Alexanderson, HR-chef. Fil. kand. PA. Född 1955. Anställd 1991. Tidigare erfarenhet: Personalhandläggare Stockholms stad, Vin & Sprit AB.

Svante Larsson, ekonomichef. Civilekonom. Född 1960. Anställd 2000.
Tidigare erfarenhet: Fakto Förvaltning (egen konsultverksamhet), skatteansvarig, Svenska Bostäder.

Eva Lenngren, chef Boende & Lokaler. Civ.ing. KTH, Lantmäterilinjen, inr. fastighetsek. Född 1960. Anställd 2013. Tidigare erfarenhet: Fastighetschef Locum AB. Affärsområdeschef Ljungberggruppen AB.

Olle Torefeldt, chef Kommunikation & Marknad. Journalist, JH (JMK). Född 1963. Anställd 1998. Tidigare erfarenhet: Tidningen Folket, SvD, informatör Läkarmissionen, marknadsansvarig svenska Amnesty.

Patrik Andersson, chef Bygg & Teknik. Teknisk licentiat, KTH, Född 1959. Anställd 2013. Tidigare erfarenhet: avdelningschef och regionchef JM AB.

Anna Sköldebrand-Ljung, Processchef VD-stab. Civilingenjör, KTH, Väg & Vatten, inriktning anläggning och miljö. Född 1970. Anställd 1998. Tidigare erfarenhet: Stabschef Boende & Lokaler Stockholmshem. Miljö- och kvalitétetsansvarig byggavdelningen.