Dotterbolag

Stockholmshem har fyra dotterbolag:

Västertorp Energi AB (energi)
AB Stockholmshem Fastighetsnät (fibernät)
Bostads AB Hammarby Gård (bostäder/lokaler)
Anser AB (lokaler)

Års- och hållbarhetsredovisningen omfattar endast modern.