Reparation och fastighetsservice

Reparationer och fastighetsservice är ett verksamhetsområde som handlar om att ta emot hyresgästernas felanmälningar och utföra reparationer i lägenheter och allmänna utrymmen. För att få nöjda hyresgäster, minska skador i och utanför fastigheten och öka tryggheten genomför områdestekniker ronderingar av fastigheten. Ronderingen utförs minst en gång i månaden och säkerställer skador, ser över lås, belysning, brandceller et c. Även närliggande utemiljön får en tillsyn. Verksamhetsområdet innefattar även hur vi hanterar skador så som vattenskador och brandskador. I det här verksamhetsområdet hanterar vi driftsfrågor som förebygger skador i fastigheterna.

Foto. Bengt Alm