Nyproduktion/underhåll

Nyproduktionen innefattar planering och byggande, i enlighet med ägarens direktiv, från projektidé till förvaltningen av de nya husen. Grunden för verksamhetsområdet är en gemensam projektportfölj med samtliga byggprojekt som befinner sig i olika skeden av processen. Under året har ett nytt systemstöd utvecklats för Stockholmshems projekteringsanvisningar. Stöd för utredning av förbättringsförslag har också tagits fram. Nya arbetssätt vad gäller kommunikation i tidigare byggskeden har testats, till exempel nya former av "första spadtaget". För att pressa priserna och ledtiderna i byggprocessen fortsatte Stockholmshem att arbeta med "Stockholmshusen".